BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

» Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
» Основни принци в работата на Глобалния фонд
» Кратка история
» Посланици на добра воля
» Глобален фондНационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

НОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Резюме

Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария е създаден с цел значително увеличаване на финансовите средства, отделяни за борба срещу трите най-унищожителни болести в света, както и за насочване на тези средства към области с най-голяма нужда. Глобалният фонд действа като публично-частна партньорска структура между правителства, гражданското общество, частния сектор и засегнатите общности, и представлява един новаторски подход към международното финансиране в сферата на здравеопазването.
От създаването си през 2002 г. до сега Фондът е одобрил финансиране за  15.6 млрд. щатски долара за повече от 572 програми в 140 държави. В световен мащаб Фондът осигурява една четвърт от всички средства за превенция и лечение на ХИВ/СПИН, две трети за туберкулоза и три четвърти за малария.
В края на 2008 година Фондът отчете, че над 2 милиона души по света получават антиретровирусна терапия. Над 4.6 милиона получават терапия за туберкулоза, тъй като това е другият здравно-социален проблем, който е обект на дейност на фонда.
Освен това над 70 млн. мрежи за предпазване от малария са раздадени в държавите,където маларията е проблем.

Организационната структура на Глобалния фонд включва: Съвет (Board), състоящ се от представители на страните-донори, държавите-реципиенти, представители на частния сектор и неправителствени организации и

Секретариат, който подпомага дейността на Съвета.

Изпълнителен директор на Глобалния фонд е проф. Мишел Казачкин.
Проф. Казачкин е медик, който повече от 20 год. се занимава с лечението на хора, живеещи с ХИВ/СПИН и ръководи втората по големина в световен мащаб агенция за проучвания в областта на СПИН. В момента той работи като посланик на Франция по въпросите на ХИВ/СПИН и заразните заболявания. Проф.Казачкин е бивш заместник-председател на Управителния съвет на Глобалния фонд и първи председател на групата за технически преглед към фонда, която оценява качествата на проектите за финансиране.

Седалището на Глобалния фонд е в Женева, Швейцария.

Член на Съвета на Глобалния фонд, представляващ страните от Източна Европа е д-р Тонка Върлева.

Тонка Върлева е родена на 24 март 1958 година в град Казанлък. Завършила е Медицинска академия, София. Има две медицински специалности – епидемиология и вирусология. От 1995 г. до 2003 г. специализира в областта на здравната политика и превенцията и контрола на ХИВ/СПИН по програми на Световната здравна организация, Глобалната програма по СПИН и Университета Джорджтаун във Вашингтон. Преминала е също обучение по здравен мениджмънт и стратегическо планиране в здравеопазването в Американската, Канадската и Японската агенции за международно развитие. От 2008 година е член на Борда  на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за страните от Източна Европа и Централна Азия, а от 2009 г. е член на Борда на международното партньорство за спиране на туберкулозата и представлява страните от европейския регион на СЗО.

 


Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]