BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИННационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


  Национална програма 2017-2020 г.
  Национална програма 2008-2015 г.
  Национална програма 2001-2007 г.
  Доклади
  Последни данни за СПИН в България
  За контакти
  „Подобряване на качеството в превецията на ХИВ в Европа”
  Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” проведе обучения за разработване на местна стратегия за превенция на ХИВ в Стара Загора и Благоевград
  Библиотека
  Добри практики - НПО
  Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
  Основни принци в работата на Глобалния фонд
  Кратка история
  Посланици на добра воля
  Глобален фонд
  Често задавани въпроси
  КАБКИС
  Термини и съкращения
  Конкурси
  Запазва се тенденцията ХИВ да се разпространява предимно по сексуален път
  За Програмата
  Компоненти на програмата
  Компоненти на Програмата
  Партньори на програмата
  Български лекарски съюз
  Национална здравноосигурителна каса
  Позитивно за ХИВ/СПИН
  Министерство на здравеопазването
  ПРООН - България
  UNDP - Worldwide
  Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
  Световна Здравна Организация
  UNAIDS
  Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести
  Изпълнителна агенция по лекарствата
  Национален съвет по наркотичните вещества
  Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене /НЦХМЕХ/
  Health Media Group
  Национален център по здравна информация
  Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване
  Български сайт за ХИВ/СПИН
  Столична Регионална Инспекция за Опазване и Контрол на Общественото Здраве
  Национален осигурителен институт
  Национален статистически институт
  Български червен кръст
  Съюз на стоматолозите в България
  Отворено общество - София
  Лекари без граници
  Международно движение на червения кръст и червения полумесец
  Организация на обединените нации
  УНИЦЕФ
  Фондът на ООН за населението
  Международен Съвет на Организации, работещи по темата СПИН /ICASO/
  AIDS Action
  Red Ribbon
  Световна банка
  United Nations Office On Drugs and Crime
  The Body – AIDS and HIV Information Resource
  Johns Hopkins AIDS Service
  Информация за лечение на ХИВ за професионалисти и ХИВ-позитивни
  AIDS Education Global Information Service
  The American Foundation for AIDS Research
  Информация за ХИВ/СПИН
  Pan American Health Organization
  Американска агенция за международно развитие
  Проект Надежда - най-голямата НПО в САЩ, ангажирана с международното здравеопазване
  Световната програма по изхранване
  Европейска мрежа за антибактериална резистентност и епидемиология
  Глобален здравен съвет
  Програма за подходящи здравни технологии
  Международна медицинска преса
  Британски съвет за медицински изследвания
  Центрове за контрол и предотвратяване на болести
  Съвет за изследвания за развитие в областта на здравето
  Международен център Фогърти
  Международна асоциация на лекарите за грижи при СПИН
  Международно дружество за СПИН
  Столична община
  Ресурсно-информационен център по СПИН
  Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИНПолезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]