BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

» За Програмата
» Компоненти на програмата
» Компоненти на Програмата
» Партньори на програматаНационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


За Програмата

Брошура на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" -резултати от периода 01.01. 2010-30.06.2011 г. ИЗТЕГЛЯНЕ

Резюме

Съгласно споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването, България получава безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейностите по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".Програмата действа от 2004 година, като през 2007 Фондът реши да подпише допълнително споразумение за продължаване на финансирането и предостави 17.8 милиона евро. Тази безвъзмездна помощ е предназначена  за изпълнение на дейностите по Програмата в периода 2009-2011 година. Общият период на продължение на изпълнение на Програмата е шест години /2009 -2015/.

Главната цел на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" е да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване на качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България.

  • Увеличаване от 37 % през 2007 до поне 60% през 2014 г на обхвата на най-рисковите групи от населението с целенасочени, устойчиви и доказани в практиката интервенции за превенция на ХИВ с цел да се намали риска за заразяване и предаване на ХИВ инфекцията.
  • Увеличаване от 33% през 2007 до поне 75% на обхвата на най-рисковите групи с услуги за доброволно изследване и консултиране за ХИВ с цел да се увеличи процента на хората носители на ХИВ, които знаят за своя статус.


Целеви групи/Бенефициенти:

• Инжекционно употребяващи наркотици;
• Мъже, които правят секс с мъже (MСM);
• Млади хора от ромски произход, изложени на най-голям риск (инжекционно употребяващи наркотици, мъже, които правят секс с мъже, проституиращи, лица изтърпели наказание лишаване от свобода и мобилни хора);
• Лица, лишени от свобода;
• Проституиращи;
• Млади хора, изложени на риск;
• Хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

Планирани дейности:

Програмните дейности, които ще бъдат осъществени през първата фаза от изпълнението на Програмата включват:

• Укрепване на националния отговор на ХИВ/СПИН на регионално и общинско нива чрез увеличаване на отговорностите и фокус върху местното ръководство на съответните регионални и общински институции (Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и Общинските координационни офиси по СПИН);
• Разработване и внедряване на национална система за мониторинг и оценка, която ще събира и разпространява данни;
• Доставяне на необходимото оборудване и осигуряване на помещения за епидемиологичен надзор, лекарства и медицински консумативи;
• Увеличаване на обхвата с достъпни, доброволни и недискриминиращи услуги по изследване за ХИВ/СПИН и ефикасно и конфиденциално пред- и следтестово консултиране за ХИВ;
• Увеличаване на обхвата с ефективни и ефикасни дейности по отношение на целевите групи, създаване на мрежи на местно ниво и мобилизация на наличните човешки и финансови ресурси.


Стратегии:

  •  Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България;
  • Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН;
  • Разширяване на достъпа, обхвата и качеството на услугите за доброволно консултиране и изследване като основа за превенцията, лечението, и подкрепата със специален фокус върху групите в най-голям риск;
  • Намаляване на специфичната уязвимост при групите в най-голям риск (инжекционно употребяващи наркотици; ромска общност; проституиращи;  млади хора в риск; хора, живеещи с ХИВ; мъже, които правят секс с мъже), увеличаване на обхвата и гарантиране на достъпа до всеобхватни, висококачествени програми и услуги насочени към специфичните нужди и приоритети на тези групи;
  • Предоставяне на професионални грижи и подкрепа на хората, живеещи с ХИВ/СПИН за подобряване на качеството на живот.

 


Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]