BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН
Национална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Дългосрочни консултанти

Дългосрочни консултанти по 9-те компонента на програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

 

Компонент 1 Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България.
Дългосрочен консултант
Бахтияр Караахмед
K1.aidsprogram@gmail.com

Компонент 2  Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН
Дългосрочен консултант
Академик д-р Богдан Петрунов
petrunov@ncipd.org

Компонент 3 Укрепване и промоция на услугите за тестване и консултиране за ХИВ
Дългосрочен консултант
Д-р Вяра Георгиева
viara12@gmail.com

Компонент 4 Превенция на ХИВ сред интравенозно употребяващите наркотици /ИУН/
Дългосрочен консултант
Д-р Цвета Райчева
tsvеtiraycheva@yahoo.com

Компонент 5 Превенция на ХИВ/СПИН в ромска общност
Дългосрочен консултант
Д-р Елена Кабакчиева
e.kabakchieva@hesed.bg

Компонент 6 Превенция на ХИВ/СПИН и ППИ сред проституиращите в България
Дългосрочен консултант
Стефка Бонева
s.boneva@hesed.bg

Компонент 7 Превенция на ХИВ сред младите хора във и извън училище със специален фокус върху младите хора в най-голям риск
Дългосрочен консултант
Анина Чилева
anina@nchi.government.bg

Компонент 8 Осигуряване на качествено проследяване, лечение и грижи за всички хора, живеещи с ХИВ, които се нуждаят
Дългосрочен консултант
Проф. д-р Христо Тасков
taskov@ncipd.netbg.com


Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]